Leyendo...
Estás aquí:  Portada  >  Blogs  >  Artículo Actual

‘O escuro “porvir” da nosa área xeográfica’: Segunda parte

Por   /  30/11/2015 

    Imprimir       Email

Antes de adiantar toda unha morea de eivas sen cuxa solución axeitada dificilmente poderemos avanzar e progresar nos tempos a vivir, coido que sería conveniente fixar unhas premisas, a maneira de alicerces o condicións indispensables e ao fin de desenvolver o noso país no contexto da globalidade e da europeidade que tanto se espalla con verbas e discursos baleiros (mais non através de feitos concluíntes).
O Eixo Atlántico (ampliado):
A nosa rexión, polo que atinxe a espazo físico, abrangue terras bercianas, do leste ourensán e do sur lucense, vencelladas estreitamente por unhas cualidades comúns e, ante todo, por unha necesidade de loitar e conxurarse por acadar unha supervivencia doada no seo dunha estrutura económica mundial que esixe a unidade e a solidariedade nos eidos cultural, turístico, comercial, tecnolóxico, no apartado da construcción das plataformas de transporte e contemplando, por suposto, un tratamento acertado polo que fai á preparación da compoñente humana que vai ser esencial e fundamental a prol da creación dunha sociedade que aínda só se pode albiscar e apenas adiviñar.

Por conseguinte, por exemplo e polo que concerne ao Bierzo, a teima ten que encamiñarse á complementariedade e suma de sinerxias con outras plataformas ou enclaves veciños: o de Torneros, relativamente a carón de León, e o de Monforte de Lemos. É preciso ter en conta que nas producións semellantes deberíase tentar concluír acordos cos operadores de rotas marítimas e, asemade, terrestres (nomeadamente con Xixón, no caso das exportacións cara a Europa; con Vigo, nas comunicacións intercontinentais e con intermediarios locais, polo que se refire a Madrid e mailo resto de España).
Fai falla, por outra banda, planificar e estudar, agromando nunha análise real e de proxeccións cribles de futuro, os aspectos nos que se dan unhas proveitosas ventaxes comparativas e un percorrido posible co obxecto de artellar procedementos correctos de transformación de materias primas, derivándose dilo unhas producións dunha rendibilidade e aproveitamento remarcables.

 

10897824_767657733269827_5916302644362635693_n

A leria máis aconsellable segundo o meu parecer, porén, viría a dar un pulo á tarefa de pescudar na apertura de mercados, labor ao cal teñen que prestar unha atención especial as administracións á vez que facelo cun grande consenso de tódolos sectores con potencial de atracción no estranxeiro.

Ademais, ao mesmo tempo que se contemple o apartado económico, non convén esquecer o aspecto social e de conxunción e coligazón territoriais. Neste ámbito é de sinalar e subliñar que, si dispuxeramos dos mesmos servizos e investimentos que outras zonas máis poboadas i/ou privilexiadas, o retroceso e atraso que estamos a sufrir non sería tal magnitude. Entre outras deficiencias a arranxar, en canto ás súas plasmacións e urxencias actuais, pódense expoñer as seguintes: o complexo sistema comunicacións de transporte terrestres, a falta de infrastructuras tecnolóxicas e loxísticas, as conexións ferroviarias precarias, a localización afastada dos servizos estatais, rexionais e provinciais de calquera tipo que sexan, respecto á inexistencia de organismos administrativos e funcionais elementais, de maneira que cómpre sen demora encetar actuacións conducintes á mellora das prestacións asistenciais, á optimización das ferramentas que inflúen no benestar social: sanidade, educación terceira idade, dependencia,…, fixando entanto unha prioridade e medra nos orzamentos de fomento da investigación, desenvolvemento e innovacións, á promoción na procura do lanzamento de iniciativas que promovan o turismo rural, ecolóxico, enolóxico, de montaña e o que divulgue o disfrute dos nosos recursos diversos agochados nas redes naturais, ou acaídos e presentes naqueles programas que se centren no patrimonio histórico, monumental, artístico e inmaterial,… Noutro canto compriría fornecer un empuxe expoñencial ás cativas axudas dedicadas á economía sostible, á explotación das riquezas endóxenas, ao aforro e fontes xeradoras de enerxía, asemade que na laboura de implantación das limpas ou renovables,…

Para rematar este capítulo non está de sobra mentar certas condicións que axudarían a unha boa interconexión entre os estudos, carreiras e formación e os empregos, sempre partindo de datos e prognoses cara aos vindeiros anos: especializacións en parcelas de longo percorrido, adaptar as ramas do ensino profesional ás esixencias do mercado de traballo, o xurdimento de centros que servan de viveiros de empresas, a importancia crecente dos “bancos” de emprendemento, a posta en práctica das ideas levadas a termo polos xestores de proxectos, o uso do comercio electrónico e a distribución de mercadorías no seo da rede, a adaptación a metodoloxías e estratexias de publicidade nacentes e ás novidosas técnicas de venda,…

E, no derradeiro libramento, farase mentes aos problemas que xera o transporte intermodal e á chegada da alta velocidade e aos beneficios que conlevará (medioambientais, sociais, económicos e de oportunidade) e, ao mesmo tempo, debullaremos unha escolma de factores que son vitais si o que se pretende lograr é un esparexemento de actividades concretas ou de servizos con potencialidade de axeitamento e proxección “a distancia”.

Marcelino B. Taboada

    Imprimir       Email

También te recomendamos...

La sentencia que anula el acuerdo plenario de la oposición de Viana que pretendía derrocar al alcalde ya es firme

Leer mas →