Leyendo...
Estás aquí:  Portada  >  Más Actualidad  >  Galicia  >  Artículo Actual

O DOG publicou onte a orde das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas

Por   /  16/05/2015 

    Imprimir       Email

Cabecera-Diario-Oficial-Galicia_EDIIMA20121201_0107_13O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicopu onte a orde que regula a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2015. A este fin a Consellería do Medio Rural e do Mar destina máis de 241.000 euros.

Estas axudas teñen como finalidade contribuír ao aumento da rendibilidade das explotacións gandeiras galegas e á modernización do sector gandeiro galego en materia de xenética, sanidade e produción animal. Tamén contribuír á mellora da eficiencia dos sistemas produtivos agrarios e das calidades nas súas producións e á optimización na utilización das oportunidades e recursos dispoñibles.

Poderán acollerse a estas axudas as Organizacións ou asociacións de criadores das razas autóctonas galegas, recoñecidas pola Comunidade Autónoma que cumpran, entre outros requisitos o de carecer de ánimo de lucro e de estar oficialmente recoñecidas para a xestión do Libro ou Libros Xenealóxicos da raza ou razas autóctonas galegas, pola comunidade autónoma de Galicia.

Son accións obxecto de subvención a creación ou mantemento dos libros xenealóxicos e as que se deriven do desenvolvemento do programa de mellora oficialmente recoñecido para a raza. Estas axudas son compatibles con outras que para a mesma finalidade puidesen establecer outras Administracións públicas. Non obstante, a contía total da subvención non poderá superar un máximo de 60.000 € por raza.

Solicitudes
Os interesados en cursar a solicitude da axuda poderán consultar os requisitos e documentación a presentar na orde que publica hoxe o DOG e terán de prazo para presentala un mes contado a partir de mañá.

Deberán presentar a solicitude preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es. Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na Lei de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

    Imprimir       Email

También te recomendamos...

Vistas desde el mirador de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras)

Dúas novas familias de refuxiados en Carballeda de Valdeorras

Leer mas →