Leyendo...
Estás aquí:  Portada  >  Valdeorras  >  A Veiga  >  Artículo Actual

Aprobado o Orzamento Municipal da Veiga e un pioneiro Plan Estratéxico de Subvencións

Por   /  29/12/2015 

    Imprimir       Email
  • ORZAMENTOS MUNICIPAIS 2016  DO CONCELLO DE A VEIGA  E PLAN ESTRATEXICO DE SUBVENCIONS 2016 
Casa do Concello da Veiga

Casa do Concello da Veiga

 

O Concello de A Veiga   aproba :

O Orzamento municipal  para 2016 polo importe de 1.085.000,00 € :

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS
1    IMPUESTOS DIRECTOS                    440.892,48 €
2    IMPUESTOS INDIRECTOS                        8.481,00 €
3    TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS                      79.580,00 €
4    TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     550.080,57 €
5     INGRESOS PATRIMONIALES                        5.941,56 €
6    ENAJENACION DE INVERSIONES  
7    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           24,00 €
8 ACTIVOS FINANCIEROS  
TOTAL                 1.085.000,00 €

 

PRESUPUESTO DE GASTOS
1   GASTOS DE PERSONAL                 525.971,20 €
2 GASTOS BIENES CORRIENTES /SERVICIOS                 464.094,67 €
3    GASTOS FINANCIEROS  
4   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   20.600,00 €
6  INVERSIONES REALES                   74.334,13 €
7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  
9  ACTIVOS FINANCIEROS  
TOTAL             1.085.000,00 €

 

 

Así como un pioneiro  Plan Estratéxico de Subvencións  para 2016 que tén os seguintes obxectivos:

* Intentar realizar unha acción contundente contra o proceso de despoboamento e envellecemento que aqueixan ao Concello de A Veiga.

* Establecer unha alianza de desarrollo e conservación do territorio entre a administación local  e a poboación de A Veiga.

* Impulsar a calidade de vida no Concello de A Veiga como medio para fomentar o asentamento de novos pobladores e do “ Retorno á montaña “ .

 

As líneas estratexicas son :

Línea Estratégica 1: Acción Social .

Importe consignado : 10.000,00 €

. Contemplanse axudas para o pago da renda á arrendatarios de vivendas, así como a creación dun Banco de Terras e un Banco de Vivendas  dispoñibles para todos aqueles que queiran asentarse no municipio.

. Manteñense as axudas ao transporte a centros hospitalarios para os veciños do Municipio, as axudas a natalidade  e emerxencia social .

Línea Estratexica 2 : Corresponsabilidade urbanística e fomento da rehabilitación

Importe consignado :  5.000,00 €

. Contemplanse axudas  para a rehabilitación de fachadas no núcleo urbano de A Veiga e nos núcleos rurais, mediante o emprego de materiais e técnicas tradicionais,  que teñan efecto exemplarizante para futuras rehabilitacións e  para evitar, con efecto inmedianto o impacto visual e o feísmo urbanístico.

. O mesmo tempo pretendese impulsar a reactivación do  sector da construcción, unha das principais actividades económicas do Municipio que xera emprego a empresarios, traballadores por conta allea e autónomos .

Línea Estratégica 3: Desarrollo Rural

Importe consignado : 10.000,00 €, estándose a realizar xestións con outras administracións para a obtención de axudas e subvencións que veñan a cofinanciar éste proxecto .

Pretendese favorecer a xeración de emprego incentivando actividades vínculadas á natureza e a xestion do bosque, tratando que o valor engadido , a través das correspondentes transformacións industriais e mediante os adecuados sistemas de comercialización, permanezca dentro do territorio.

Pretendese:

  •  Impulsar a creación e posta en funcionamiento  duha  Asociación gandeira   que redunde en beneficio das explotacions gandeiras do Municipio
  • Impulsar a creación e posta en funcionamento dunha Cooperativa Apícula 
  • Crear un centro de formación e transformación de productos dos bosques nas instalación do Poboado de Prada 
  • Crear una marca de calidade para a comercialización dos productos doMunicipio
  • Axudar no pago de Cotizacións á seguridade social no réxime especial agrario e no réxime de Autónomos para os novos pobladores 
    Imprimir       Email

También te recomendamos...

Peregrinos de la III Etapa del Camino de Invierno en As Covas de Vilamartín

Cuatro de los siete kilómetros del Camiño de Inverno que atraviesa Vilamartín serán de tierra para facilitar la ruta a los peregrinos

Leer mas →