Leyendo...
Estás aquí:  Portada  >  Más Actualidad  >  Artículo Actual

Ourense e Valdeorras aportan 10 dos 19 únicos municipios nos que aumentou o número de pensionistas, Observatorio Económico Ourensán

Por   /  13/01/2016 

    Imprimir       Email
  • O Observatorio Económico Ourensán resalta que a relación de afiliados sobre pensionistas leva dous anos mellorando grazas á creación de emprego
  • O informe, presentado hoxe, reflicte que a área metropolitana de Ourense, cun 41% máis de afiliados que de pensionistas, está en mellor situación que Galicia
  • Por terceiro semestre consecutivo hai creación neta de emprego e son maioría os concellos (actualmente 47) nos que aumenta o número de postos de traballo
  • O Observatorio inclúe nesta entrega un traballo sobre as pensións contributivas na provincia de Ourense, a análise máis ampla que se ten realizado sobre o colectivo de pensionistas, con estatísticas por comarcas e concellos
  • Manuel Baltar destacou a importancia do Observatorio, vencellado á planificación, “nunha provincia que ten un goberno cun proxecto de visión integral de provincial que nos permite anticiparnos en cuestións innovadoras”
  • Baltar destacou a estratexia “Conecta Ourense”, “un plan co que Ourense quere posicionarse na vangarda do desenvolvemento urbano sostible con solucións globais para a mobilidade, a accesibilidade, a interconexión, a revitalización de espazos e o fomento da economía emprendedora”

0 MB e Obs ECO ene16

 

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presentou hoxe no Centro Cultural “Marcos Valcárcel” o 7º informe do Observatorio Económico Ourensán, unha ferramenta que a institución provincial desenvolve para a análise económica, laboral, empresarial e social da situación económica da provincia ourensá nas súas comarcas. O Observatorio nace da implicación das institucións (Deputación e Inorde), a universidade e o ámbito empresarial, e na súa elaboración intervén un equipo multidisciplinar de profesionais e universitarios especializados, coordinados polo profesor Andrés Mazaira.

Este sétimo informe do Observatorio resalta que a relación de afiliados sobre pensionistas leva dous anos mellorando grazas á creación de emprego, e que a área metropolitana de Ourense, cun 41% máis de afiliados que de pensionistas, está en mellor situación que Galicia, subliñando que por terceiro semestre consecutivo hai creación neta de emprego e son maioría os concellos (actualmente 47) nos que aumenta o número de postos de traballo.

O Observatorio inclúe nesta entrega un completo traballo sobre as pensións contributivas na provincia de Ourense, a análise máis ampla que se ten realizado sobre o colectivo de pensionistas, con estatísticas por comarcas e concellos. Neste sentido, Manuel Baltar destacou na presentación a importancia do Observatorio, vencellado á planificación, “nunha provincia que ten un goberno cun proxecto de visión integral de provincial que nos permite anticiparnos en cuestións innovadoras”

Máis velocidade para a terceira área metropolitana

O presidente do goberno provincial Baltar referiuse á estratexia “Conecta Ourense”, “un plan liderado pola Deputación e que conta colaboración do concello da capital e dos sete concellos limítrofes, para transformar e engadirlle unha velocidade máis á terceira área metropolitana máis dinámica de Galicia”. “Con este plan –explicou Baltar- Ourense quere posicionarse na vangarda do desenvolvemento urbano sostible con solucións globais para a mobilidade, a accesibilidade, a interconexión, a revitalización de espazos e o fomento da economía emprendedora”.

Referíndose ao informe do Observatorio Manuel Baltar dixo que o sobre o colectivo de pensionistas “entronca coa dimensión demográfica que vai adquirindo o Observatorio Económico Ourensán nas recentes entregas. Como veño reiterando desde que accedín á Presidencia da Deputación, o envellecemento poboacional é o gran reto a superar nos vindeiros anos”. Sobre este aspecto afirmou que o goberno provincial traballa nesa dirección, “coa posta en marcha de plans como o de apoio á natalidade na provincia; a alianza co sector empresarial máis puxante e accións vencelladas coa internacionalización das nosas empresas”.

O informe do observatorio sinala que a diferencia do que acontece en moitas zonas de Galicia e de España, o aumento no número de pensionistas non é a causa principal da descompensación entre emprego e pensións. De feito, o censo de perceptores apenas medrou un 0,56% desde 2011, fronte a unha media do 4,5% en Pontevedra, do 3,6% na Coruña e do 2,8% en Galicia. E en tres anos (entre 2011 e 2014), a subida neta limitouse en Ourense a 500 persoas.

Tal e como constata o Observatorio Económico Ourensán, as zonas rurais da provincia non só están a soportar graves restricións demográficas, sociais e económicas, senón que ademais a principal fonte de ingresos das familias e o pulmón da renda familiar no medio rural, as pensións, teñen a cada paso menos perceptores na gran maioría dos concellos ourensáns. Só logran inverter esa tendencia os municipios que responden a tres tipoloxías moi definidas. A primeira é a de pertenecer ao entorno da cidade de Ourense e ter unha considerable densidade empresarial. A segunda é ser un dos concellos que tirou do sector inmobiliario (e dos censos de poboación) antes da crise económica. E a terceira tratarse dunha cabeceira de comarca con moderado desenvolvemento económico.

Nas áreas de Terra de Caldelas, A Baixa Limia e Terra de Trives o censo de pensionistas diminuíu máis dun 5% en tres anos, ao igual que en 32 municipios. Mentres, en tres de cada catro concellos da provincia hai hoxe menos perceptores que a finais de 2011. En senso contrario, entre Ourense e Valdeorras aportan 10 dos 19 únicos municipios nos que aumentou o número de pensionistas nese período.

A completa análise sobre as pensións que centra esta entrega do Observatorio Económico da Deputación dedica un dos seus capítulos a pormenorizar nos importes medios. O seu rango móvese, dentro da provincia, nun valor absoluto de 358 euros e nunha proporción do 61,7%. Dito doutro xeito, a diferencia entre a pensión media máis alta, que é a que cobran os perceptores residentes en Carballeda de Valdeorras (939 euros de media), e a pensión media máis baixa, que é a dos pensionistas de Quintela de Leirado (581 euros), sitúase en algo máis de 358 euros. E en termos relativos, un pensionista de Carballeda de Valdeorras cobra de media un 61,7% máis que un perceptor de Quintela de Leirado.

As comparativas entre os importes son tamén moi apreciables a nivel intracomarcal, ao existir fortes variacións mesmo entre concellos limítrofes. O Observatorio sitúa o mapa das pensións máis elevadas na cidade de Ourense e no seu entorno, na práctica totalidade de Valdeorras (coas excepcións de A Veiga e O Bolo) e no conxunto de Terra de Trives (agás en Chandrexa de Queixa). E no lado oposto, no dos perceptores con menor poder adquisitivo, sorprende que catro comarcas con alto ou moderado desenvolvemento empresarial rexistren as pensións medias máis baixas da provincia: A Limia, Terra de Celanova, Carballiño e Verín, co acompañamento da Baixa Limia.

Por outra parte, case un 30% da poboación de Ourense percibe unha pensión contributiva, o que significa 5,5 puntos porcentuais máis que a media galega e 11 puntos máis que a media de España. A comarca de Ourense é a única na que a proporción non acada o 25%.

En canto á cobertura das pensións contributivas dentro do colectivo dos maiores de 65 anos, en Ourense achégase ao 80% e en Galicia ao 78,5%. A análise dos pensionistas por tramos de idade reflicte que, en Valdeorras, máis do 25% dos perceptores teñen menos de 64 anos. No conxunto da provincia, a pensión por xubilación representa o 63,3% do total (62% en Galicia) en comparación co resto de modalidades.

A nómina global dos pensionistas residentes en Ourense cifrábase en 2014 en 969,5 millóns de euros, cun 1,93% de crecemento interanual. Os perceptores ourensáns ingresan o 12,7% do total que percibe Galicia, cando en términos de poboación tendrían que acadar o 14,8%.

Tres semestres con creación neta de emprego

O Observatorio Económico Ourensán inclúe o seu habitual estudo sobre a evolución dos mercados de traballo locais. Como primeiras conclusións, salienta que desde hai tres semestres consecutivos existe creación neta de emprego na provincia e desde ese mesmo período de ano e medio perdura a hexemonía dos concellos (47 na actualidade) nos que sigue gañando corpo o mercado laboral (está a crecer o número de afiliacións á Seguridade Social).

Con todo, o sinal de alerta radica en que a rexeneración laboral perdeu brío no último semestre, xa que por primeira vez desde 2014 está por debaixo do 1% en taxa interanual. Deste xeito, a provincia ten agora un pouco máis lonxe que hai seis meses o fito de recuperar a barreira dos 100.000 afiliados, nivel que sí conquistou en meses illados -non nun semestre completo- entre xuño e outubro de 2015.

Aos 47 concellos que están a xerar emprego neto súmanse, de xeito agrupado, un total de seis comarcas: Terra de Caldelas, Ourense, Allariz-Maceda, Valdeorras, Carballiño e Terra de Trives. Entre tanto, as comarcas do sur da provincia -ás que se suma O Ribeiro- sufren pérdida de traballadores afiliados en taxa interanual.

Cabe salientar que un total de 15 municipios logran aumentos nas afiliacións a un ritmo superior á media galega (1,8%) e nacional (3,1%). E dentro deste grupo, hai seis casos nos que a recuperación laboral transita a unha velocidade superior ao 5% anual: Lobeira (9,3%), Vilardevós (9,3%), Cenlle (6,1%), Sandiás (5,6%), Montederramo (5,2%) e Chandrexa de Queixa (5,2%). No listado dos concellos que están a tirar do emprego atópanse a metade das cabeceiras de comarca.

No acumulado da crise, a provincia contabiliza un 12% menos de afiliados, descenso equiparable ás medias de Galicia (-11,7%) e de España (-11,1%). En catro comarcas (Verín, Allariz-Maceda, Viana e Ourense, que xa roza de novo os 50.000 afiliados), a baixada acumulada é inferior ao 10%. E no ámbito municipal, cómpre destacar que San Cibrao das Viñas, Barbadás e Allariz levan ano e medio sendo os primeiros concellos ourensáns en remontar a crise por completo e en sumar máis empregos locais que os que rexistraban a finais do ano 2007.

Outro feito destacado é que no último semestre duplicouse o número de concellos que perden menos do 10% dos afiliados en taxa acumulada desde 2007. En seis meses pasaron de ser seis a doce. As cabeceiras comarcais consolídanse como os mellores refuxios laborais da provincia.

    Imprimir       Email

También te recomendamos...

Vistas desde el mirador de Sobradelo (Carballeda de Valdeorras)

Dúas novas familias de refuxiados en Carballeda de Valdeorras

Leer mas →